X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Belzona 6111 (Liquid Anode)

Belzona 6111 (Liquid Anode)

Epoxidový náter na ochranu kovových povrchu proti korozi z hlediska životního prostredí.

Dvousložková epoxidová pryskyrice s vysokým obsahem zinku urcená k náterum kovových povrchu pro zajištení ochrany proti korozi. Tento materiál na bázi rozpouštedel je ideální v námorním a prumyslovém prostredí, kde je vyžadována dlouhodobá odolnost proti korozi.

Belzona 6111 (tekutá anoda) se snadno mísí a lze ji nanášet štetcem nebo stríkáním bez nutnosti použití specializovaného náradí. Vytvrzuje pri pokojové teplote, címž odpadá nutnost práce s otevreným ohnem.

Hlavní výhody:

  • Aplikace a vytvrzování pri pokojové teplote - bez práce s otevreným ohnem
  • Možnost stríkání na velkou aplikacní plochu
  • Vynikající odolnost proti korozi díky katodické ochrane, protože systém obsahuje nejméne 90 % vysoce cistého zinkového prachu v suchém filmu.
  • Neumožnuje prorustání rzi na poškozených místech
  • "Samoopravné" vlastnosti
  • Lze prekrýt pro zvýšení chemické odolnosti pomocí Belzona 5111 (keramický plášt)

Belzona 6111 (kapalná anoda) se používá v následujících oblastech:

  • Ochrana ocelových konstrukcních povrchu, jako jsou mosty a zábradlí, proti korozi.
  • Dlouhodobá ochrana proti vnejší katodické korozi potrubí a skladovacích nádrží.
  • Ochrana a utesnení základu nádrží postižených vnikáním vody a vnejší korozí.

* Všechny výrobky podléhají regionálním omezením. Další informace získáte u svého místního distributora.

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace:

Související případové studie: