X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Belzona 1391 (Ceramic HT)

Belzona 1391 (Ceramic HT)

Nátěr odolný proti korozi a erozi pro vysokoteplotní zařízení provozující v ponoru.

Dvousložkový epoxidový nátěr plněný keramikou, který zajišťuje odolnost proti erozi a korozi pro vysokoteplotní zařízení provozující pod vodou až do 120 °C. Tento povlak bez obsahu rozpouštědel poskytuje vynikající odolnost vůči široké škále vodných roztoků, uhlovodíků a procesních chemikálií. Snadno se míchá a lze jej nanášet pomocí štětce s tuhými štětinami nebo stěrky.

Belzona 1391 (Ceramic HT) může být také použita jako vysoko pevnostní konstrukční lepidlo pro lepení kovů a pro vytváření nepravidelných nosných podložek tam, kde je vyžadován vysokoteplotní odolnost.

Hlavní výhody:

 • pracuje při vysokých teplotách v ponořeném stavu
 • vynikající odolnost proti erozi a korozi
 • snížená zdravotní a bezpečnostní rizika, neobsahuje rozpouštědla
 • vysoká pevnost v tlaku
 • aplikace a vytvrzování při pokojové teplotě - bez práce s otevřeným ohněm
 • vynikající chemická odolnost vůči široké škále chemikálií
 • žádné smršťování, rozpínání nebo deformace
 • vynikající přilnavost k mnoha kovovým povrchům včetně oceli, nerezové oceli, speciálních ocelí

Belzona 1391 (Ceramic HT) se používá v následujících oblastech:

 • vysokoteplotní povlaky pro procesní nádoby, destilační kolony, výměníky tepla, odlučovače a chemické pračky pracující v ponoru
 • ochrana čerpadel, ventilů, nádrží na horkou vodu a odlučovačů před účinky eroze a koroze
 • ochrana potrubí před vlhkostí a chemickým napadením
 • vysoko pevnostní konstrukční lepidlo pro lepení kovů
 •  vytváření nepravidelných nosných podložek

* All products are subject to regional restrictions. Check with your local Distributor for more information

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace:

Související případové studie: