X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Belzona 4331 (Magma CR3)

Belzona 4331 (Magma CR3)

Epoxidový nátěr pro ochranu betonových a kovových povrchů, které přicházejí do styku s horkými organickými kyselinami a jinými chemikáliemi.

Vysoce výkonný dvousložkový epoxidový nátěr optimalizovaný pro odolnost vůči horkým organickým kyselinám, jako je kyselina octová, a organickým rozpouštědlům do 90 °C. Tento nátěr bez obsahu rozpouštědel izoluje betonové a kovové povrchy od zhoršujícího se chemického prostředí.

Belzona 4331 poskytuje bezpečný a hygienický povrch, který splňuje požadavky USDA pro náhodný styk s potravinami. Nanáší se jednoduše štětcem v jedné nebo dvou vrstvách bez nutnosti použití specializovaného nářadí a vytvrzuje při pokojové teplotě.

Hlavní výhody:

 • vynikající chemická odolnost vůči široké škále chemikálií včetně horkých organických kyselin, zásad a silných rozpouštědel
 • schváleno USDA pro bezpečné a hygienické povrchy bez znečištění potravin
 • snížená zdravotní a bezpečnostní rizika, protože neobsahuje rozpouštědla
 • aplikace a vytvrzování při pokojové teplotě - žádná práce s otevřeným ohněm
 • dobrá odolnost proti ponoření do horké vody
 • vynikající přilnavost ke všem pevným podkladům včetně betonu, kamene, cihel, nerezové oceli, měkké oceli, uhlíkové oceli a mědi

Belzona 4331 se používá v následujících oblastech:

 • Chemicky odolný materiál pro ochranu havarijních jímek, oblastí s úniky chemikálií a betonových soklů nádrží
 • Těsnění chemických odtoků a kanálů
 • Ochrana základů a skříní čerpadel před únikem chemikálií
 • Vytvoření protiskluzových chodníků v oblastech zadržování chemických látek v kombinaci s kamenivem Belzona
 •  Obložení ponořených zařízení, jako jsou čerpadla, nádoby nebo nádrže, za účelem ochrany před působením kyselin

* All products are subject to regional restrictions. Check with your local Distributor for more information

Dokumenty k produktům:

You are currently viewing documents in

Související produkty:

Související aplikace:

Související případové studie: